Liên hệ - 158 Nguyễn Sơn : 158 Nguyễn Sơn
Liên hệ
Liên hệ chủ đầu tư
  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Bắc Chương Dương
  • Địa chỉ: 158 Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội
  • Hotline: 0936 212 113