Chính sách hỗ trợ tài chính cho khách hàng khi mua chung cư PHC Complex 158 Nguyễn Sơn

Thời gian vay: Tối đa 25 năm
Hạn mức vay:  Tối đa lên tới 70% giá trị hợp đồng mua bán
Khách hàng được lựa chọn 1 trong 2 gói hỗ trợ lãi suất sau: Gói 1: Hỗ trợ lãi suất 12 tháng
  • Lãi suất 0% trong vòng 12 tháng kể từ thời điểm giải ngân
  • Ân hạn gốc 12 tháng kể từ thời điểm giải ngân
  • Miễn phí trả nợ trước hạn trong thời gian hỗ trợ lãi suất
Gói 2: Hỗ trợ lãi suất 24 tháng
  • Lãi suất 4.65%/năm trong vòng 24 tháng kể từ thời điểm giải ngân
  • Ân hạn gốc 24 tháng kể tử thời điểm giải ngân
  • Miễn phí trả nợ trước hạn trong vòng 12 tháng kể từ thời điểm giải ngân